Logopedzi, dokonując diagnozy logopedycznej, muszą zwracać uwagę na szereg zjawisk – nie tylko językowych. Ocenie podlega także sprawność narządów artykulacyjnych, napięcie mięśniowe, a nawet postawa ciała. Przy zauważeniu jakichkolwiek nieprawidłowości lub podejrzenia ich występowania należy skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

Najczęściej dotyczy to zaburzeń napięcia mięśniowego w obrębie twarzy (staw skroniowo-żuchwowy, wędzidełko języka) i  głowy (ruchomość kości czaszki, napięcie mięśni podpotylicznych i mięśni odcinka szyjnego).

W powyższym zakresie współpracujemy z jednym z najlepszych gabinetów fizjoterapii i osteopatii FeelingFizjo.

Razem ze specjalistami/specjalistkami Poradni „Poza Ramą” tworzymy zespół diagnostyczny opiniujący o spektrum autyzmu.

Poradnia “Poza Ramą” specjalizuje się w obszarze pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Zajmuje się diagnozą psychologiczną, rzetelną i profesjonalną diagnozą w kierunku spektrum autyzmu, a także wspieraniem nauczycieli i specjalistów.

Pracują z dziećmi od 3 roku życia, z nastolatkami i ich rodzicami. Prowadzą konsultacje indywidualne i grupowe formy wsparcia – warsztaty, treningi kompetencji wychowawczych, treningi umiejętności społecznych, oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. „Uważność na potrzeby drugiego człowieka i szacunek w relacji są naszymi priorytetami.”

TOP